Belletrist Publishing är ett idédrivet förlag som vill bryta mönster.

Vi brinner för en värld där det inte finns några ”rätt” sätt att vara, se ut eller leva. Här är vi nyfikna på det som överraskar och som inte passar in i mallen.

Vi älskar att ha roligt – och att ge andra roligt. Allt det bästa i livet händer i mötet mellan det som är roligt och det som är viktigt. Där finns Belletrist.

Självklart är alla våra böcker A-märkta. Vi vill gestalta kvinnor – och andra människor med tilldelade begränsningar – i andra roller än de vanligtvis påhittade. A-märkt betyder att boken har minst två namngivna kvinnliga karaktärer som pratar med varandra om något annat än män. Svår ekvation? Nej.

Belletrist är ett franskt låneord och betyder skönlitterär författare (belles lettres).


Följ oss

Facebook eller Instagram för att hålla koll på nyheter, signeringar, utlottningar och annat skoj.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev